Classes a mida


PROGRAMES DE FORMACIÓ MUSICAL ESPECIAL

En aquests programes de formació, l‘ensenyament és individualitzat:

  • Formació musical per a alumnes amb dificultats específiques, treballant els elements de llenguatge musical, ritme, melodia i harmonia per tal de satisfer les necessitats físiques cognitives de l’alumne i potenciar el desenvolupament de les capacitats.
  • Llenguatge musical per a alumnes desubicats respecte del nivell en funció de l’edat.
  • Classes d’instrument completament personalitzades desenvolupant un disseny curricular especial per a un objectiu concret.
  • Preparació per a la prova d’accés a un conservatori o escola professional amb estudis reglats, tant en la seva vessant clàssica com moderna a qualsevol nivell.
  • Llenguatge musical per a cantants.