Escola Musical91


L’Escola Musical 91 és un centre creat per a l’ensenyament de tots els estils musicals – clàssic i modern – i dirigit a totes les persones interessades a fer música, al marge de la seva edat i nivell.
La nostra oferta educativa inclou des de l’ensenyament musical de sensibilització i iniciació al llenguatge musical adreçat a nens i nenes, a partir dels 4 anys, fins a cursos especialitzats per a gent adulta.
La formació musical és oberta i flexible, amb programes específics per tal de gaudir de la pràctica individual i de conjunt.
Adeqüem la programació de l’ensenyament a la dedicació i al ritme d’aprenentatge de l’alumne oferint activitats formatives segons els objectius de cadascun.
Disposem d’un excel·lent equip de professors, bons músics, que poden donar a l’alumne una tècnica acurada de l’instrument i una veritable educació musical.